Search News Posts

  • Telefon 0212 438 03 99

  • Fax 0212 438 25 37

Değerlerimiz

Müşteri Odaklılık; Müşterimizin var olan gerçek ihtiyaçlarını tespit edip; bugünkü ve gelecekteki beklentilerini algılamak ve karşılıklı iş birliği içerisinde sonuçlandırmak

Öğrenme ve Gelişim; İyileşme ve değişime yol açacak bilginin edinilmesi ve hizmet kalitemize ilerleme anlamında yön vermesi için sürekli gelişimi sağlamak

Çalışan Memnuniyeti;
Çalışanlarımızla birlikte takım ruhu içinde; ekibin her bir halkasının istekle çalışmasını sağlayacak ortamı oluşturmak..

Sosyal İletişimi sağlamak amacıyla; Çalışanlar arasında sosyal paylaşımı arttırmak, karşılıklı saygıyı sağlamak

Takım Ruhu; Sorunları birlikte çözmek ve başarıları paylaşmak

Çevreye Ve Topluma Saygı; Süreçlerimizde toplumun beklentilerine ve çevreyi korumaya karşı duyarlı olmak

Güvenilirlik; Verdiğimiz sözleri tutmak, dürüst çalışmak, etik değerlere uyum sağlamak ve karşılıklı hakka saygılı olmak

İşbirliklerini Geliştirme; Hizmet aldığımız tedarikçi, acente, sivil toplum örgütü, vb. işbirlikleri ile “Kazandır ki Kazan” felsefesine uygun olarak çalışmak ve karşılıklı gelişimi sağlamak

Sorumluluk Alma; Güç işlerde bile, bilgi ve beceri sınırlarını zorlayarak görev almak